ניתוח אנדוסקופי של מערות האף : 

 

הדף בבניה עמכם הסליחה

ניתוח אנדוסקופי של מערות האף וחלל האף הוא ניתוח המבוצע באמצעות מצלמות המוכנסות לתוך חלל האף במהלך הניתוח ומאפשרות לבצע את כל הנדרש ללא חתכים חיצוניים .